economie

In het hele land slaan 232 wethouders alarm. Ze waarschuwen dat er door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. In een manifest, in handen van EenVandaag, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur, stellen de wethouders Werk en Inkomen dat er 400 miljoen extra nodig is om de zwakkeren van de arbeidsmarkt te begeleiden en ondersteunen naar werk. 

In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Mensen met een arbeidsbeperking moeten zoveel mogelijk bij een gewone werkgever aan de slag. Slechts een kleine groep kan nog terecht bij een sociale werkvoorziening van de gemeente. Een bezuiniging van de overheid van 1,8 miljard. De wethouders, verantwoordelijk voor de begeleiding naar betaald werk, stellen dat de overheid met deze bezuiniging zichzelf in de voet schiet. Want met minder geld meer mensen aan een baan helpen lukt niet.

Wilt u weten of wethouder ook het manifest heeft ondertekend? Kijk dan op onderstaand kaartje.

Wethouder Marleen Damen (PvdA) uit Leiden: “Als we die mensen niet kunnen helpen komen ze in de bijstand. En dat is vele malen duurder.” Werkgevers zijn in de Participatiewet opgeroepen een baan te bieden aan iemand met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de werkgevers die werk voor arbeidsbeperkten aanbieden merkt wethouder Huib van Olden (CDA) uit Den Bosch ook dat er vragen zijn: “Ik kom veel bedrijven tegen die van goede wil zijn, die een plek hebben. Maar ze verwachten van de gemeentes dat ze ontzorgen en begeleiding bieden.”

Cedris, de landelijke vereniging van sociale werkgelegenheid, ondersteunt het manifest. Voorzitter Job Cohen: “Veel bedrijven willen deze mensen een baan geven, maar niet opdraaien voor de extra begeleiding.” Het manifest is door meer dan de helft van alle Nederlandse gemeentes ondertekend. Cohen: “Het is belangrijk te constateren dat wethouders in het hele land, van welke politieke signatuur dan ook, deze oproep steunen.”

Volgens het CBS zijn er 1,7 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan heeft 60 procent geen werk. 

In EenVandaag de wethouders Damen uit Leiden en Van Olden uit Den Bosch die zich uitspreken over hun zorgen. We gaan kijken bij twee bedrijven, waar mensen met begeleiding vanuit de gemeente werken.